Projektet

Southern Sweden Creatives var ett treårigt projekt som ämnade stötta små och medelstora företag från Skåne och Blekinge, inom de kulturella och kreativa branscherna, i sin internationalisering och exportprocess. Man fokuserade på branscherna film och tv, digitala spel, digitala medier samt design och projektet löpte mellan 2016-2018. Projektet drevs av 9 partnerorganisationer och var delfinansierat av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och Tillväxtverket. Under dessa tre år deltog man vid 34 internationella marknadsplatser och stöttade 129 företag.

Southern Sweden Creatives

För export av de kulturella och kreativa näringarna

När Southern Sweden Creatives projektet startades så hade det varit behjälpligt att få ta del av lärdomar och resultat från tidigare initiativ. Detta är ett digitalt arkiv med Southern Sweden Creatives lärdomar. Förhoppningen är att detta ska skapa fler möjligheter för våra svenska företag inom de kulturella och kreativa näringarna.

Projektet Southern Sweden Creatives syftade till att stödja små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar med syfte att de skulle växa internationellt genom affärsutveckling, internationell exponering och nationell koordinering. Projektet fokuserade på sydsvenska företag i första hand verksamma inom film och tv, digitala spel, digitala medier samt design.

Southern Sweden Creatives drevs av Invest in Skåne tillsammans med Region Skåne, Malmö Stad, Film i Skåne, Form/Design Center, Helsingborgs Stad, Media Evolution, NetPort Science Park och The Creative Plot/Lunds kommun. Projektet var delfinansierat av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och Tillväxtverket och löpte under perioden 2016-2018 med en budget på cirka 17 miljoner kronor.

Vad var Southern Sweden Creatives?

Southern Sweden Creatives var under sin tid Sveriges största exportprojekt inom de kulturella och kreativa näringarna. Följ resan hur det hela började, läs mer om hjälpfulla lärdomar, synergier + innovation och hur vi kom fram till The Creative Loop!

Läs mer

2016-2018 Följ med på resan!

Våra

Företag & aktiviteter

Mellan 2016-2018 stöttade Southern Sweden Creatives 129 unika företag. Flera av dem deltog dock flera gånger i våra internationella marknadsplatser, närmare sagt 257 stycken