Se vår

resa

Tiden före

Före 2016 och Southern Sweden Creatives har man jobbat exportfrämjande mot de kulturella och kreativa näringarna s.k. KKN. Man eftersökte dock möjligheterna att kunna jobba mer långsiktigt och strategiskt, med kontinuitet. På så sätt ville man kunna testa nya format samt återkomma till exportmarknader flera gånger.

2016 startas Southern Sweden Creatives

Film, design, media & dataspel

Ett 3-årigt projekt med 9 partnerorganisationer från både det offentliga på regional och lokal nivå samt branschorganisationer från media, film, datapsel och design. Med finansering av EU och Tillväxtverket var fokus att stötta små och medelstora företag i sin export och internationaliseringsprocess.

Hur kan vi
bättre arbeta
exportfrämjande
inom dessa
branscher?

Vårt sätt

Ett sätt att öka export är genom att närvara vid internationella marknadsplatser, vilket är det tillvägagångssätt vi testat i Southern Sweden Creatives.

Projektet har under 2016, 2017 och 2018 närvarat vid 34 marknadsplatser. I vissa fall har vi testat nya format och i andra återkommit till samma marknadsplatser flera gånger.

34

besökta
marknadsplatser

129

unika företag
deltog i projektet

257

företag deltog
på aktiviteter

Ökade deltagandet export?

Under hösten 2017 utvärderade vi vad som gjorts i direkt dialog med de företag som deltagit. Vi kunde se en del röda trådar och idén kring en metod föddes.

Struktur

Bottom up + Top down
Symbiotisk Agenda
Utvärdering + strategiförändring

Resurser

Nyckelpersoner

Bransch-
kunskap

Kunskap kring bransch
Kunskap kring branschpotential
Branschförtroende

Method: The loop!

Hur kan man anordna en internationell exportaktivitet inom de kulturella och kreativa näringarna med bästa möjliga förutsättningar?

Långsiktig
relevans

Hur kan vi säkerställa att KKN förblir relevanta för den globala marknaden?

ett sätt att främja innovation är genom möjliggörande av synergier mellan branscher

Synergi +
Innovation

Förbli konkurrenskraftig internationellt för export genom innovation.

Långsiktigt
exportfrämjande

Svensk export av KKN behöver vara både långsiktig och strategisk.

Nationell nivå

Input från projektet lobbas upp till nationell nivå. Kunskapsforum & Team Sweden KKN där man arbetar mot en långsiktig strategi för dessa frågor.

Här är vi nu!

Startpunkt för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt för export av KKN.