The Creative Loop

Southern Sweden Creatives resulterade bland annat i en metod för hur man kan både tillgodose organisatörer och finansiärers behov när man organiserar en exportfrämjande internationell aktivitet, samtidigt som man tillför värde för de företag som deltar. Följ med i metod-loopen!

En öppen och dynamisk

Arbetsprocess

Under tre år arbetade Southern Sweden Creatives med exportfrämjande för kulturella och kreativa näringar i södra Sverige. Tillsammans med offentliga aktörer och 129 deltagande företag har projektet genomfört 34 aktiviteter som på olika sätt har skapat förutsättningar för internationell business. Genom projektet har vi lärt oss att det är möjligt att möta övergripande mål från offentliga aktörer och samtidigt stötta enskilda företag i deras framgång. Vi har sammanfattat våra erfarenheter i modellen The Creative Loop – en öppen och dynamisk arbetsprocess som skapar bättre resultat för alla parter.

 

Två vägar

till Aktiviteter

1. Initiativ kommer från offentliga aktörer – ofta på nationell nivå. Marknadsplatsen och/eller aktiviteten är redan satt.
2. Branschens/företagens behov identifieras först. Marknadsplatsen och aktiviteten bestäms tillsammans.

Samordning

av mål

Finansiärens projektplan stämmer inte alltid överens med företagens plan för sitt deltagande i en specifik aktivitet. Det som är målet med projektet är inte nödvändigtvis målet för det enskilda företaget. För att skapa framgångsrika aktiviteter behövs kommunikationsvägar mellan parterna. Därför är en samordnande funktion avgörande för projektets framgång.

Rätt kompetens

skapar synergi

För att den samordnande funktionen ska kunna skapa resultat behöver den vara bemannad med rätt kompetenser. Här behövs personer som har förståelse och insikt i branschen man riktar sig till och personer som kan kommunicera med de offentliga aktörerna. Det är också viktigt med personer som kan förvalta information och erfarenheter och som är bra på att prata med olika aktörer.

Flexibilitet och

förtroende

För att de aktiviteter som anordnas under projektet ska ge önskvärt resultat för alla parter krävs det att den samordnande funktionen har möjlighet att omformulera projektplanen när det behövs. Den samordnande funktionen måste också ha förtroende från både företagen och de offentliga aktörerna. Om man arbetar i en loop där man kontinuerligt tar in input från aktörerna, värderar den och förmedlar den vidare förbättras projektets resultat.

Det lönar sig att

utvärdera

Med varje avslutad aktivitet får den samordnande funktionen nya erfarenheter och lärdomar. Därför är det klokt att upprepa samma aktivitet mer än en gång. Genom utvärdering och kunskapsåterföring skapas en långsiktighet som leder till bättre resultat och nöjdare deltagare i framtida projekt.

METOD

FÖR FRAMGÅNG

Processer som tillåts vara föränderliga och öppna för utveckling, anpassning och omformulering ger bäst förutsättningar för framgångsrika projekt. Genom att vara flexibel och jobba både top-down och bottom-up i alla faser uppnår man både finansiärens och företagens mål bäst. Den samordnande funktionen kan ses som ett filter, en medlare eller en vägledare. Den är knytpunkten som möjliggör projektets framgång.

Idégivarna till

The Creative Loop

Maria Larsson

Född: 1985
Erfarenhet: Har eget företag som exporterar design till den Kinesiska marknaden och har jobbat med företag som Orrefors och Kosta Boda med deras export
Passion: RPG dataspel, speciellt klassiker som Baldur’s Gate och Dragon Age. Har spelat fiol under många år. Kan prata om bärnsten som naturmaterial med kineser i flera timmar.

”The Creative Loop handlar egentligen om ett lite nytt sätt att arbeta, där det offentliga i dialog med de företag man ämnar stötta, har en kontinuerlig dialog kring frågor såsom behov och målsättning kring en satsning. Ju mer man loopar, desto mer kan man justera, vilket i slutändan möjliggör symbiotiska agendor där exportbehov för ett företags möts, samtidigt som aktiviteten i sig kan vara Sverigefrämjande och bidra till regional utveckling.”

THILO ZIMMERMANN

Född: 1986
Erfarenhet: Har jobbat med internationella sam-produktioner inom film samt producerat egna filmer i Sverige och i Tyskland
Passion: Älskar tv-serier som Transparent och Please Like Me. Har spelat klassisk saxofon i en orkester i världsfestivalen 2001, 2009 och 2013. Är en idealist som är övertygad om att allas personliga berättelse och resa kan skapa förändring.

”Vår idé med The Creative Loop härstammar från en motivation att minimera missade affärsmöjligheter. Med andra ord, hur alla involverade i ett samarbete kan identifiera specifika möjligheter långt tidigare och hur man, på grund av flexibilitet och tillit i arbetsprocessen, kan agera i tid.”