Partnerorganisationer & finansiärer

Partnerorganisationer

Southern Sweden Creatives drevs av 9 partnerorganisationer. Invest in Skåne var projektägare.


Southern Sweden Creatives drevs av


Finansiärer

Projektet finansierades av 9 partnerorganisationer som även arbetade aktivt i projektet. Projektet var även delfinansierat av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och Tillväxtverket.

Samarbetspartners

Utöver projektets officiella partnerorganisationer fanns det även samarbeten med andra aktörer inför de olika aktiviteterna.

Arts & Science Initiative | Ateljé Lyktan | Business Sweden | Copenhagen Design Agency | Copenhagen Film Fund | Dataspelsbranschen | Doc.Incubator | Film – och TV producenterna | Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein | FORM Magazine | Game Habitat | Gameport | Greater Copenhagen | It’s The Glue | Kastberg Juridik | KOMM! Sveriges Kommunikationsbyråer!  | Koppi | Lunds Universitet | Malmö turism | Medienboard Berlin Brandenburg | Montagegruppen | Ramböll | SPOK (Samtida produktion och konsumtion) | Samarbetsbolaget | Sweden Game Arena | Swedish Design Moves | Svenska Handelskammaren i Hong Kong | Svenska institutet | Svenskt trä | Sveriges Ambassad i Haag | Sveriges Ambassad i London | Sveriges Generalkonsulat i Hong Kong | The Game Assembly | Tourism in Skåne | Utrikesdepartementet | Varvsstaden | Visit Sweden | Zettler Films

FÖRETAG & AKTIVITETER

Mellan 2016-2019 stöttade projektet 129 olika företag. Totalt deltog 257 företag vid 34 internationella marknadsplatser. Tillsammans skapade vi Southern Sweden Creatives.